Home » การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการลงทุนในฟิลิปปินส์
การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการลงทุนในฟิลิปปินส์

กลยุทธ์ใหม่ของกรุงศรีในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการลงทุนในฟิลิปปินส์ผ่านการเข้าลงทุนกับสถาบันการเงิน SBF เมื่อเดือนตุลาคม 2563 โดยจุดประสงค์หลักคือการส่งแคมเปญทางการเงินที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่สไตล์ดิจิทัลเพื่อเข้าถึงตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ

ภายหลังจากการลงทุนใน SBF กรุงศรีได้เริ่มต้นแผนกลยุทธ์ใหม่โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและนวัตกรรม เพื่อเสนอให้กับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

โดยเฉพาะในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องการตลาดและช่องทางการขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ กรุงศรียังมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี้เป็นประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน

ด้วยกลยุทธ์นี้ กรุงศรีมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน โดยการสร้างพันธมิตรทางการเงินที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่สไตล์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างเต็มที่ในภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2564 กรุงศรีมุ่งเน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลากหลายในตลาดฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับซีเคียวริตี้แบงก์ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้บริโภคในฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า และเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของกรุงศรีในการเข้าถึงตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มที่ ด้วยการร่วมมือกับซีเคียวริตี้แบงก์ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าฟิลิปปินส์ได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและมีความเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อเสริมความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้าในภูมิภาคนี้

ด้วยกลยุทธ์นี้ กรุงศรียังเน้นการเป็นสถาบันการเงินที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมกับการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั้งในฟิลิปปินส์และในภูมิภาคอาเซียนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในทุกๆ สถานการณ์และเป็นที่ต้องการอย่างยั่งยืนในตลาดภูมิภาคอาเซียนในอนาคต