Home » คลังเล็งออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ
คลังเล็งออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ประกาศว่า กระทรวงการคลังกำลังเตรียมสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์

รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรครั้งนี้เพื่อเป็นเกณฑ์อ้างอิงให้กับภาคธุรกิจที่ไปออกหุ้นกู้หรือระดมทุนในต่างประเทศ

การออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศของไทยมีความสำคัญอย่างมากในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมักมีการระดมทุนจากต่างประเทศมากมายในลักษณะนี้ เพื่ออุดช่องว่างในงบประมาณและใช้สำหรับการลงทุนภายในประเทศ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

ในปี 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลดการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ออกครึ่งหนึ่ง เนื่องจากตลาดพันธบัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แม้กระนั้น นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ผู้รับตำแหน่งเมื่อหกเดือนก่อนได้พยายามผลักดันแผนการระดมทุนผ่านกองทุนทั่วโลก เพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการด้านความยั่งยืน

การเตรียมการออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศของไทยกำลังเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ฟอกเฟือย เพื่อนำเสนอแผนการที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล เพื่อสร้างเสริมทางการเงินในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

การขายพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลไทยไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมการเงินที่ธรรมดา แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการด้านความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทย

ในปีที่ผ่านมานายเศรษฐาได้เข้าพบกับนายลาร์รี ฟิงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackRock เพื่อศึกษาแนวทางในการลงทุนในประเทศไทย รวมถึงเชิญชวนให้ BlackRock เข้ามาลงทุนในพันธบัตร Sustainability Linked Bond ที่จะออกโดยรัฐบาลไทย

ในปัจจุบันตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพียงเพียง 1.8% เท่านั้นของทั้งหมด. ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากหน่วยงานระดับพหุภาคี. อย่างไรก็ตาม, กรอบวงเงินกู้ยืมของรัฐบาลไทยยังมีขอบเขตอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท (ประมาณ 6.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2567

การออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลไทยสามารถใช้เพื่อเสริมสร้างกำลังซื้อซึ่งมูลค่าและความยั่งยืนให้กับโครงการด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความต้องการในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การทำให้ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญในกองทุนรายได้ของรัฐบาลอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินการโครงการและนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว