Home » กสิกรไทยอุ้มรับเหมารายใหญ่ มุ่งพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพธุรกิจ
กสิกรไทยอุ้มรับเหมารายใหญ่ มุ่งพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพธุรกิจ

เรื่องสถานการณ์ทางการเงินและความน่าเป็นไปได้ในอนาคตของธนาคารกสิกรไทย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KBANK ได้เปิดเผยว่าธนาคารพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่อาจประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไป

เธอยืนยันว่าธนาคาร KBANK ยอมรับความจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลทำให้ภาวะการเงินของบริษัทเหล่านี้เข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องการการปรับปรุงและสนับสนุนจากธนาคาร

อีกทั้งในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ธนาคารกสิกรไทยได้ยืนยันว่าการจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการพิจารณาอย่างสำคัญต่อ Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นส่วนสำคัญของธนาคาร โดยมีการกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดนี้ที่หุ้นละ 6 บาท และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การประกาศของ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KBANK ได้ส่งเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นว่าธนาคารกสิกรไทยยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการฟื้นฟูสภาพคล่องของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่อาจต้องการความช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็น

หุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ปรับตัวร่วงลง 30.59% หรือ 0.26% และราคาต่ำสุดลงไปที่ 0.59 บาท หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลดเครื่องหมาย “SP” ให้กับหุ้นของ ITD ในวันแรกของการซื้อขาย

นายกรรณ์ หทัยศรัทธา นักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า บริษัท ITD มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

โดยที่เป็นบริษัทที่มีส่วนใหญ่รับงานจากภาครัฐ และเมื่องบประมาณของรัฐผ่านมาได้ไม่นาน ส่งผลให้สายงบป่านสดไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังค่อนข้างรุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ITD ในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเนื่องจากมีผลกระทบต่อตลาดและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น ITD และสถานการณ์ที่มีผลต่อธุรกิจนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในอนาคต