Home » สหรัฐฯเข้าร่วมการเจรจาลงทุนในโรงงานชิปในไทย
สหรัฐฯเข้าร่วมการเจรจาลงทุนในโรงงานชิปในไทย

ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 โฆษกรัฐบาลเผยว่าบริษัทเอกชนจากสหรัฐอเมริกาสนใจที่จะลงทุนในการตั้งโรงงานชิปในประเทศไทย เพื่อการกระจายความเสี่ยงในโซ่อุปทานของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเจรจาการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทย

เป็นการนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยต่อไป

นักธุรกิจหลายรายที่เป็นสมาชิกของสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (PEC) ได้เยือนไทยพร้อมกับ จีนา เอ็ม. เรมอนโด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และแสดงความสนใจในการลงทุนในประเทศไทย

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นับว่าเป็นเรื่องที่ไทยและสหรัฐฯ เห็นพ้องกัน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต

ความต้องการใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ภาคเอกชนสหรัฐฯ เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านโซ่อุปทานในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

โดยมีศักยภาพและความได้เปรียบที่ดีในเรื่องทำเล และไม่มีความขัดแย้ง เพิ่มเติมทั้งนี้ นโยบายของนายกฯที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ได้สนับสนุนอุตสาหกรรม 8 ด้านในประเทศไทย

ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐฯ โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในด้านการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และขยายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-สหรัฐฯ เพื่อเจรจาเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทย เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศ โดยการสร้างการรับรู้ให้กับนานาชาติและดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

นายกฯและรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆในอนาคต ทำให้เกิดเม็ดเงินไหลเข้าสู่เศรษฐกิจไทย รวมถึงช่วยยกระดับทักษะและฝีมือแรงงานคนไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป