Home » PTGผนึกกำลังDataikuขับเคลื่อนกลยุทธ์AIระดับองค์กร

PTG ประกาศร่วมมือกับ SSC IT Group เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Dataiku เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและนำเอไอมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เราจะเป็นก้าวสำคัญในการนำธุรกิจสู่ยุคใหม่ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง และสามารถเข้าใจลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

นายสัทธา สุภาพ ผู้อำนวยการฝ่าย Business Intelligence ของ PTG เปิดเผยว่าการร่วมมือกับ SSC IT Group และการใช้เทคโนโลยี Dataiku จะช่วยให้ PTG สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำเอไอมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

โครงการ Customer Data Integration (CDI) ที่ PTG กำลังดำเนินการในขณะนี้จะช่วยในการสร้างแบบจำลองทำนายเชิงพยากรณ์และการสร้างการตลาดแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำตลาด ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ PTG มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการยกระดับกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลสู่ enterprise AI โดยการนำเอไอมาใช้ในการพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การร่วมมือกับ SSC IT Group และการใช้เทคโนโลยีของ Dataiku จะช่วยให้ PTG สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Dataiku เป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยในด้านการนำข้อมูลองค์กรมาวิเคราะห์เชิงลึก และสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี และมีความยืดหยุ่นสูง การนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้จะช่วยประหยัดเวลาในการสร้าง Model และช่วยให้ PTG สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PTG มุ่งมั่นที่จะคว้าและหาโอกาสใหม่ ๆ โดยใช้พลังของเอไอซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างสรรค์และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เรามุ่งเน้นที่จะปฏิวั

ติความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นสู่นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ซึ่งทำให้ PTG เป็นผู้นำโดดเด่นไม่เพียงแค่ในภาคพลังงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ

SSC IT Group เป็นคู่ค้าและผู้เชี่ยวชาญใน Dataiku ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และสามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างดี โดย Dataiku มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะนำ AI และ Generative AI มาขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความคล่องตัว และพร้อมรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งย้ำเน้นความง่ายและความสะดวกในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ตั้งแต่วิศวกรข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้ใช้ธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย