Home » กรุงศรีฯ เปิดตัวโครงการ ‘เงินฝากเพื่อความยั่งยืน’
กรุงศรีฯ เปิดตัวโครงการ 'เงินฝากเพื่อความยั่งยืน'

กรุงศรีอยุธยา นำเสนอ ‘เงินฝากเพื่อความยั่งยืน’ เพื่อสนับสนุนโครงการธุรกิจสังคมและความยั่งยืน ในวันที่ 8 มีนาคม 2567, นายบุนเซอิ โอคุโบะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนาคารและบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นได้กล่าวถึงความสำคัญของแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance)

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วยกัน โดยเฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย และให้ความสำคัญอย่างมากในด้านความยั่งยืน

เพื่อเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เริ่มและปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับแนวคิด ESG ออกสู่ตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและมีความหมายในการสนับสนุนโครงการที่มีผลต่อสังคมและความยั่งยืนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของลูกค้าและนักลงทุนในการลงทุนในโครงการที่มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

การที่โตโยต้า ลีสซิ่ง ให้การสนับสนุนในผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อความยั่งยืนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การสนับสนุนจากโตโยต้า ลีสซิ่ง เป็นการเสริมสร้างกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ที่ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุนเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนในปี 2573 ในจำนวน 100,000 ล้านบาท

การร่วมมือกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และโตโยต้า ลีสซิ่ง นี้เป็นการยกระดับความมุ่งมั่นที่สูงขึ้นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการให้บริการทางการเงินที่มีคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อความยั่งยืนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นบัญชีเงินฝากประจำสำหรับธุรกิจที่มีจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการธุรกิจที่เน้นด้านสังคมและความยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นให้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลกระทบที่เชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว บัญชีเงินฝากเพื่อความยั่งยืนที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานำเสนอมาพร้อมกับระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนโครงการธุรกิจที่เน้นด้านสังคมและความยั่งยืน

ซึ่งอาจรวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อสังคมเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาล หรือการให้สินเชื่อสีเขียวเพื่อใช้ในโครงการที่สนับสนุนด้านพลังงานสะอาด