Home » กรุงไทย เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่
กรุงไทย เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่

“IEF Shark Fin Bull Note” ที่ธนาคารกรุงไทยเปิดขายเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ชุดใหม่เป็นสินค้าการเงินที่อ้างอิงผลตอบแทนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury Bonds) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำและมั่นคงในตลาดการเงินโลก

จุดเด่นของ “IEF Shark Fin Bull Note” คือการคุ้มครองเงินต้น 100% ซึ่งหมายความว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นกลับในเต็มจำนวนตามที่ลงทุนเมื่อสิ้นสุดกำหนด โดยไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น

สินค้านี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและคุ้มค่า โดยมีการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 1 ล้านบาท การเปิดจองซื้อนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 21 กุมภาพันธ์ โดยมีเวลาจำกัดในการลงทุนเท่านั้น

การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์นี้ ควรให้ความสำคัญกับการทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการตัดสินใจด้วย

สินค้า “IEF Shark Fin Bull Note” ที่ถูกเสนอโดยธนาคารกรุงไทยดูเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะปานกลางโดยมีความเสี่ยงต่ำ โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเงินต้นในระดับ 100% ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญที่ผู้ลงทุนคำนึงถึง

โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้นที่สูงถึงระดับ 100% ในการลงทุนเข้าไปใน “IEF Shark Fin Bull Note” ผู้ลงทุนจะได้รับความมั่นใจว่าเงินต้นของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าผลตอบแทนจะไม่ได้เต็มตามคาดหวัง ความน่าเชื่อถือที่ได้รับจาก Fitch Rating ที่ระดับ AAA ยังเสริมเป็นพิสัยในความน่าเชื่อถือของสินค้าดังกล่าว

ด้วยเงื่อนไขการลงทุนที่มั่นคงและความเสี่ยงที่ต่ำใน “IEF Shark Fin Bull Note” ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนระยะปานกลางโดยรักษาความมั่นคงของเงินต้นในทุกสถานการณ์การลงทุน แต่ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงอย่างละเอียด และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและถูกต้อง

ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน เศรษฐกิจสหรัฐมีบทบาทสำคัญในการระดมทุนและร่วมสร้างความมั่นคงให้กับตลาดทั่วโลก การส่งสัญญาณการเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจมีผลกระทบต่อตลาดทุนทั่วโลก

โดยเฉพาะในการตัดลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า โดยเฉพาะในพันธบัตรรัฐบาลที่ถือว่ามีความปลอดภัยสูง (Risk-Free) ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก Credit Spread ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำในสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความมั่นคงในการลงทุน การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูงอาจช่วยให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจในการรักษาเงินต้นของพวกเขา แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่สูงเท่ากับการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็มีความคงที่มากกว่าในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนในตลาดทุน