Home » แม้สูญรายได้เดือนละ 2 พันล้านคลังส่งซิกลดภาษีดีเซลต่อ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า คลังพร้อมพิจารณาขยายเวลามาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตรที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เม.ย.67 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว โดยยอมรับว่าการต่ออายุมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากถึง 2,000 ล้านบาท/เดือน

“ยอมรับว่าการปรับลดภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซลครั้งนี้จะส่งผลให้กรมสรรพาสามิตต้องสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท/เดือนก็ตาม แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐบาล โดยเงื่อนไขต่างๆ จะต้องรอกระทรวงพลังงานเสนอมาให้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นข้อเสนอ คาดว่ายังพอมีเวลา” นายจุลพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผลจากมาตรการปรับลดภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซล รวมทั้งน้ำมันเบนซิน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลง มีหนี้เฉลี่ยเดือนละ 2,000 ล้านบาท รวม 3 เดือน มีหนี้ 6,000 ล้านบาท และส่งผลให้ช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66-ม.ค.67) รัฐบาทจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า 8.8 พันล้านบาท หรือ 1.1%

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 25 มี.ค.67 มีสินทรัพย์รวม 27,809 ล้านบาท หนี้สิน 126,029 ล้านบาท ฐานะสุทธิติดลบ 98,220 ล้านบาท แบ่งเป็น ติดลบจากบัญชีน้ำมัน 51,136 ล้านบาท และบัญชีแก๊สหุงต้ม (แอลพีจี) 47,084 ล้านบาท