Home » เด็กแต่ละวัย ควรรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับการเงิน

ครอบครัวเป็นที่แรกที่ควรปลูกฝังนิสัยการใช้เงินที่ดีให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เงินให้กับลูก เพราะจริงๆ แล้วเด็กจะซึมซับพฤติกรรมการใช้เงินจากพ่อแม่ เมื่อเด็กเห็นตัวอย่างที่ดีในการวางแผนบริหารเงินของครอบครัว ก็จะถือเป็นนิสัยที่ติดตัวต่อไป การปลูกฝังเด็กเรื่องเงินๆ ทองๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกัน

วัยอนุบาล :

การสอนเรื่องเงินให้กับเด็กวัย 3-4 ขวบ เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เด็กเริ่มรับรู้ถึงความสำคัญของเงินและการจัดการเงินในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ เนื่องจากเด็กในช่วงนี้เริ่มสร้างความรู้สึกและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่รอบตัวมากขึ้น การทำเช่นนี้จะช่วยในการสร้างพื้นฐานทางการเงินให้กับเด็กในวัยนี้และเตรียมพวกเขาให้พร้อมในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินในอนาคต

วัยประถม :

การฝึกให้เด็กรู้จักสกุลเงินและการนับค่าเงินของเหรียญและธนบัตรเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินและการเลือกซื้อของให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นี่คือวิธีที่สามารถใช้ในการฝึกเด็กให้รู้จักเงินและการนับเงิน การเล่นเกมนับเหรียญและธนบัตรเล่นเกมที่เกี่ยวกับการซื้อขายการแบ่งแยก “ความอยากได้” กับ “ความต้องการใช้” อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง “อยากได้” และ “ต้องการใช้” ให้เด็กเข้าใจว่าบางครั้งการซื้อของอาจจะไม่จำเป็น และเป็นการใช้เงินโดยไม่จำเป็น การสนับสนุนการเลือกซื้อของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสที่จะตัดสินใจในการซื้อของ การฝึกเด็กในเรื่องเงินและการใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคตของพวกเขาได้ในขณะเดียวกันทำให้เด็กเรียนรู้ได้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการใช้จ่ายเงินในทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด

วัยมัธยม :

การสอนลูกในเรื่องของความรับผิดชอบทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในช่วงวัยรุ่น เพื่อให้ลูกพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายทางการเงินในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งการสร้างความรับผิดชอบทางการเงินสามารถทำได้ผ่านหลายวิธี เช่น การวางแผนรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม การเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนในอนาคต การเข้าใจถึงค่าใช้จ่ายของครอบครัว และการสร้างนิสัยการออมเพื่อสำรองเงินในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ลูกเข้าร่วมการตัดสินใจในการใช้จ่ายหรือลงทุนบางอย่างก็เป็นทางที่ดี เพื่อให้ลูกได้รับประสบการณ์และเรียนรู้การทำความเข้าใจกับการจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนขึ้นไปค่ะ

วัยมหาวิทยาลัย :

การสอนลูกในเรื่องการจัดการเงินและความรับผิดชอบทางการเงินเมื่อเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญมาก การเตรียมความพร้อมให้ลูกเข้าใจเรื่องบัญชีการเงินส่วนตัวและการจัดการเงินในทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมาก การสอนเรื่องการเสียภาษีก็เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกควรทราบ เนื่องจากการทำงานหลายอย่างหลังจากจบการศึกษาอาจมีผลต่อภาษีที่ต้องจ่าย ดังนั้นการให้ลูกทราบถึงระบบภาษีและการนำเงินไปใช้ทางธุรกิจหรือลงทุนเพื่อลดภาษีก็เป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้ การสอนเรื่องการกู้ยืมและการใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ลูกเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้บริการเหล่านี้

สุดท้ายนี้ อย่าลืมนะคะว่าลูกเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะดูดซับนิสัยทุกอย่างของพ่อแม่ ดังนั้นคุณควรทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างด้วยการตั้งเป้าหมายทางการเงิน เก็บออมเงินฉุกเฉินและใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด มีความรับผิดชอบต่อการใช้เงินของคุณเอง พร้อมกับการสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก แม้จะยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือหาเงินได้เอง แต่การมีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินที่ดีก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้