Home » กฎเหล็กของการเงินที่จะทำให้อยู่กับเรานานๆ
กฎเหล็กของการเงินที่จะทำให้อยู่กับเรานานๆ

1.ใช้ให้น้อยกว่าที่หา 

การจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพการเงินของเรา การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน สร้างงบประมาณเพื่อควบคุมรายจ่าย การจัดการหนี้และการออมเงินเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราทำเงินให้เพียงพอต่อความต้องการและเป้าหมายของเราในชีวิต การรับรู้ความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินในอนาคต

2.เก็บออมก่อนใช้

การเก็บออมก่อนใช้เป็นหลักการทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยให้เรามีความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต การเก็บออมก่อนใช้หมายความว่าเราควรจะเตรียมเงินออมไว้ก่อนที่จะใช้จ่ายใดๆ โดยการกำหนดเป้าหมายในการออมเงิน

เราสามารถสร้างกองทุนฉุกเฉินและกองทุนอื่นๆ เพื่อใช้ในการลงทุนหรือในกรณีฉุกเฉิน การเก็บออมก่อนใช้เป็นวิธีที่ช่วยให้เรามีเงินสำหรับความต้องการและเป้าหมายต่างๆ และช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3.อย่าลงทุนกับอะไรที่ไม่เข้าใจ 

การลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่เสี่ยงและอันตราย การลงทุนควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในธุรกิจหรือวิวัฒนาการของตลาดที่จะลงทุนเข้าไป การเริ่มต้นด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจในกลไกและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

อย่างไรก็ตามการลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและขาดความมั่นคงในการลงทุน ดังนั้น การลงทุนควรใช้ความรอบคอบและมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาในหัวข้อที่ต้องการลงทุนมาก่อน

4.วางแผนการเงินให้รอบคอบมา

การวางแผนการเงินให้รอบคอบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เรามีการควบคุมและการบริหารจัดการเงินในทางที่เหมาะสม โดยการวางแผนการเงินควรรวมถึงการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เช่น การออมเงิน, การลงทุน, และการชำระหนี้

จัดทำงบประมาณเพื่อกำหนดรายรับและรายจ่ายอย่างชัดเจน การวางแผนการเงินยังควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้, ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน, และเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแผนการเงินได้ตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

5.เงินชอบคนขยัน

การทำงานหนักในการสร้างความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน คนที่พยายามและมุ่งมั่นในการทำงานมักจะมีโอกาสสร้างรายได้และเงินออมมากขึ้น เงินไม่ได้มาจากความโชคดีเท่านั้น

แต่มาจากความพยายามและการทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อเรามุ่งมั่นในการประหยัดและลงทุนอย่างมีความรู้ และสร้างรายได้ที่มั่นคง เราก็สามารถสร้างชีวิตทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้นได้