Home » เหตุผลที่อัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา
เหตุผลที่อัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา

เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าจากผู้บริโภค จะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข่งขันในตลาด และอีกทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือการขนส่งย่อมส่งผลให้การผลิตสินค้ากลายเป็นเรื่องยากขึ้น

ทำให้มีความขาดแคลนในสินค้าบางประเภท ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นผลตรงต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาด

โดยสรุปได้ว่า การเพิ่มขึ้นของความต้องการและการลดลงของอุปทานที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้า เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

โดยทั่วไปแล้ว การระบาดของโรคระบาดและการเริ่มต้นของสงครามในยูเครนมีผลกระทบต่อราคาพลังงานและอาหารทั่วโลก ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซียที่เป็นผู้จัดหาส่วนใหญ่ของน้ำมันให้กับตลาดโลก

นอกจากนี้ การหยุดชะงักในการจัดหาน้ำมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก ยูเครนและรัสเซียยังเป็นผู้จัดหาส่วนแบ่งใหญ่ของการส่งออกข้าวสาลีทั่วโลก

ซึ่งสามารถทำให้การปลูก เก็บเกี่ยว และส่งออกธัญพืชเสี่ยงต่อผลกระทบจากสงครามได้เช่นกัน การแพร่ระบาดของโรคระบาดและสงครามมีผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วโลกในช่วงเวลานี้

วิกฤตน้ำมันในทศวรรษ 1970 เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อระดับราคาและอุปทานของน้ำมัน การลดลงของอุปทานน้ำมันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและเชื้อเพลิง

ทำให้ราคาของหลายสิ่งสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงมี perผู้ประกอบสำคัญในการผลิตหลายสิ่งสินค้า เกิดความต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

เหตุการณ์นี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เพราะเปลี่ยนแปลงวิธีการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ มีการสำรวจที่ดำเนินการทุกเดือนเพื่อคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งเรียกว่า “ความคาดหวังเงินเฟ้อ”

ซึ่งมีผู้คนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนออกไปถามผู้บริโภคหนึ่งกลุ่มเกี่ยวกับการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตในเดือนหรือปีถัดไป ทำให้เรามีการคาดการณ์และการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Federal Reserve เป็นหน่วยงานหลักในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหลักที่ Federal Reserve ใช้ในการชะลอหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยช่วยในการควบคุมการบริโภคและการลงทุน

ในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมเศรษฐกิจ หน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ อาจมีบทบาทในการปรับกฎระเบียบและลดราคาได้เล็กน้อย

แต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อย่อมมาจากธนาคารกลางสหรัฐและการใช้อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยเครื่องมือนี้เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจหรือชะลอการเศรษฐกิจตามความเหมาะสมในเวลาที่แตกต่างกัน