Home » นักธุรกิจต้องรู้กฎเหล็กของการลงทุน
นักธุรกิจต้องรู้กฎเหล็กของการลงทุน

อย่างแรกเลยคือการลงทุนในหุ้น เพราะเป็นเหมือนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจในแง่ของการมีส่วนร่วมและการมีผลตอบแทนจากกิจการนั้นๆ ในการลงทุนในหุ้นคุณจะได้รับส่วนแบ่งในกำไรและขาดทุนของบริษัทตามส่วนแบ่งทางการเงินของคุณ

นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำคัญของธุรกิจ ดังนั้นการลงทุนในหุ้นไม่เพียงแค่เป็นการลงทุนเงินเพื่อรับผลตอบแทน แต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลในการบริหารจัดการธุรกิจด้วย การลงทุนในหุ้นยังให้คุณสิทธิในการเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญของธุรกิจ

เช่น เลือกกรรมการผู้จัดการ หรือเข้าร่วมในการปรับเปลี่ยนนโยบายบริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝาก ดังนั้นควรพิจารณาความเสี่ยงและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเองก่อนการลงทุนในหุ้น

ก่อนที่เราจะเลือกลงทุนนั้นก็ต้องประเมินมูลค่าของหุ้นเพื่อตัดสินใจว่ามันถูกหรือแพง มักจะใช้หลายวิธีและตัวชี้วัด วิธีการที่พบบ่อยรวมถึงการวิเคราะห์ตามอัตราความสำคัญ และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้น เป็นต้น การประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้มีเพียงการดูราคาเท่านั้น

แต่ยังควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประสิทธิภาพของธุรกิจ ทิศทางของตลาด และนโยบายของบริษัท เพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมั่นคงในการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการรับผิดชอบของนักลงทุน

สิ่งสุดท้ายที่สำคัญอีกอย่างนั้นก็คือการหาสไตล์การลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการเงินของตนเอง สไตล์การลงทุนสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การลงทุนระยะยาว, การลงทุนในหุ้น, การลงทุนในตราสารอนุพันธ์, หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาสไตล์การลงทุนที่เหมาะสม

ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุน, ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ, ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน, และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงิน สุดท้ายสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองควรสอดคล้องกับความพร้อมและวัตถุประสงค์การเงินของแต่ละบุคคลในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและมั่นคงในระยะยาว

และการเรียนรู้จากนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการลงทุน การเรียนรู้จากประสบการณ์และคำแนะนำของนักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุนในอนาคตได้อย่างมั่นคงและมั่นใจยิ่งขึ้น