Home » การลงทุนของเยอรมันในจีนพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
การลงทุนของเยอรมันในจีนพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์

การเพิ่มการลงทุนโดยตรงของเยอรมนีในจีนจาก 4.3% สู่ระดับสูงสุดที่ 11.9 พันล้านยูโรในปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าสนใจในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของตลาดจีนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเยอรมัน การเพิ่มการลงทุนนี้ยังสะท้อนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิทัศน์การลงทุนที่น่าเชื่อถือของจีนในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มการลงทุนในจีนยังมาพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การโตของจีนในฐานะเป็นพลังงานการผลิตสินค้าและการบริการที่สำคัญของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต

นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ Bundesbank และสถาบัน IW ได้สังเกตและวิเคราะห์เรื่องนี้ ซึ่งเตรียมความพร้อมให้กับการเจรจาและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศของเยอรมันในอนาคต

การลงทุนของบริษัทเยอรมันในจีนมีความสำคัญและมีการเพิ่มขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับในช่วงหกปีที่ผ่านมาตามรายงานจากสถาบัน IW ที่ได้รับจากสำนักข่าวรอยเตอร์

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าว การลงทุนที่เพิ่มขึ้นมานั้นมักเกิดขึ้นด้วยการใช้กำไรที่สร้างจากกิจการในจีนเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ หรือใช้กำไรเพื่อการขยายตัวที่มีอยู่ในประเทศ แต่ไม่จำเป็นต้องมาจากการกู้ยืมหรือทุนจากภายนอก

ในขณะเดียวกัน การถอนทุนจากจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทอาจต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือปรับปรุงโครงสร้างพอร์ตการลงทุนของพวกเขา หรืออาจมีเหตุผลทางการเมืองหรือกฎหมายที่ทำให้บริษัทต้องถอนทุนออก

การลงทุนและการถอนทุนในจีนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งในเยอรมนีและจีนเอง ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นหรือความไม่แน่ใจในสภาพการเงิน นโยบายการลงทุน หรือสภาพการเมืองที่มีผลต่อธุรกิจ ดังนั้น การวิเคราะห์เหล่านี้อาจช่วยให้เข้าใจถึงแนวโน้มการลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวและระยะสั้นในอนาคต

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเยอรมนีลดลงในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 116 พันล้านยูโร เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่มีจำนวนประมาณ 170 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปที่เริ่มมีภาวะถดถอย

การลงทุนในจีนโดยสัดส่วนการลงทุนโดยรวมของเยอรมนีในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.3 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2557 ในขณะที่การลงทุนโดยตรงของเยอรมนีในที่อื่นๆ ในเอเชียทรงตัวที่ประมาณร้อยละ 8

ข้อมูลดังกล่าวชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนในแนวโน้มการลงทุนของเยอรมนีในต่างประเทศ โดยการเพิ่มการลงทุนในจีนและการลดลงในที่อื่นๆ ในเอเชีย น่าจะเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจและสภาพการเงินทั้งในเยอรมนีและในตลาดเป้าหมายการลงทุน