Home » ได้เวลาลุย 3 ว่าที่หุ้นน้องใหม่ เตรียมไอพีโอไตรมาส 1
ได้เวลาลุย 3 ว่าที่หุ้นน้องใหม่ เตรียมไอพีโอไตรมาส 1

หุ้น SPREME : บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า และสิ่งทอ มีสินค้าและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ บริษัทนี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทยและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ล่าสุดได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าขายไอพีโอกว่า 200 ล้านหุ้น คาดจะนำเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมาณไตรมาส 1/67

เพื่อหวังจะนำเงินระดมทุนรองรับการเข้าประมูลโครงการขนาดใหญ่ และการนำเข้าซื้อกิจการ (M&A) เสริมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น และชูจุดเด่นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร หวังอนาคตเติบโตสูง

หุ้น ADVICE : บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารสนเทศให้กับธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

บริษัทนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายสาขาและการปรับปรุงสาขาเดิม อีกส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า พร้อมลงทุนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หุ้น NAT : บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐาน และให้บริการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บริการเจ้าหน้าที่ไอที บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ก บริการงานด้านระบบภายในอาคาร และบริการให้เช่าอุปกรณ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับใช้ภายในสำนักงาน

ล่าสุด บริษัทลุยเดินสายโรดโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลทางการเงิน แก่นักลงทุน 10 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 15-26 ม.ค. 2567 ก่อนเตรียมขายไอพีโอ โดยหลังจากระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะสามารถขยายธุรกิจและให้บริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการเข้ารับงานโครงการต่างๆ กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน