Home » 5 พฤติกรรมการใช้เงินถ้าไม่เลี่ยงชีวิตพัง!!

การใช้เงินแบบเดือนชนเดือนโดยไม่มีการเหลือเก็บสักทีนั้นอาจเกิดจากพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีที่คอยบั่นทอนเงินในกระเป๋าอยู่ บางครั้งอาจเกิดจากการไม่มีการวางแผนการเงินอย่างเหมาะสม หรือการใช้จ่ายเกินกว่าที่รายได้รองรับ นอกจากนี้ยังอาจมีการตกลงกับความคิดว่าการเก็บเงินไว้เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญ

ดังนั้น ควรตรวจสอบและสำรวจพฤติกรรมและนิสัยของตนเองอย่างเร่งด่วน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงและหลีกเลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีที่สามารถทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคต นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะวางแผนการเงินให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาและเตรียมความพร้อมในการเกษียณได้อย่างมั่นคง ควรเริ่มต้นดำเนินการในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตเสื่อมโทรมทางการเงินไปในอนาคต

1. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีพฤติกรรมใช้จ่ายโดยไม่คำนึงถึงการเก็บเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตอาจทำให้เกิดความลำบากในช่วงเวลาที่ไม่สามารถหาเงินได้ง่ายๆ เช่นในช่วงเกษียณ การตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือยออกไปอาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างพื้นฐานการเงินที่เข้มแข็งขึ้น นี่คือบางข้อเสนอแนะที่อาจช่วยให้การจัดการเงินของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ติดเสเพล

การเลือกที่จะไม่ใช้เงินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, หรือการพนันที่เสพติด เป็นการทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋า เราสามารถนำเงินเหล่านั้นมาเก็บออมทีละเล็ก ทีละน้อย จนกลายเป็นเงินออมก้อนโตได้ หรือนำไปใช้อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้อีกมาก  และยังสามารถนำเงินที่เศร้าซึมไปกับสิ่งเหล่านี้มาใช้ในเรื่องที่สร้างความมั่นคงในอนาคต เช่น การออมเงิน การลงทุน หรือใช้เป็นเงินสำรองต้านภัย

3. ไม่วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน เมื่อเราไม่ทราบถึงรายรับและรายจ่ายของเราตลอดเวลา จะทำให้เราไม่สามารถปรับทิศทางการเงินให้เหมาะสมและมีความมั่นคงได้ การวางแผนการเงินช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินทางการเงินของเรา และสามารถบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้มีสมดุลได้ เมื่อรายรับมากกว่ารายจ่าย เราสามารถสร้างเงินเหลือที่นำมาใช้ในการออมหรือลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

4. ไม่รักษาสุขภาพ

การเริ่มต้นดูแลสุขภาพในระยะยาว รวมถึงการออกกำลังกายและรักษาพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับอาหาร จะช่วยลดโอกาสที่จะเป็นโรคและความไม่พร้อมทางการเงินที่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงนอกจากนี้ การรักษาสุขภาพที่ดียังมีผลต่อการทำงานและประสบการณ์ชีวิตทั่วไป การมีสุขภาพดีช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น ลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิตดังนั้นการให้ความสำคัญแก่การดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นการดูแลตัวเอง แต่ยังเป็นการปกป้องและรักษาความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

5. ลืมคิดถึงอนาคต

เวลาไม่เคยรอใคร เราเองก็แก่ตัวลงเรื่อย ๆ หากไม่รีบออมเงินเพื่ออนาคตไว้ตั้งแต่ยังหนุ่ม ๆ สาว ๆ แล้วไปรอเก็บเงินช่วงใกล้เกษียณอาจไม่ทันเวลาดังนั้น การเตรียมพร้อมทางการเงิน เป็นสิ่งที่มีผลในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนอกจากนี้การออมเงินเพื่อวัยเกษียณยังได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลในรูปแบบของการสมทบเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้มีเงินบำนาญที่มั่งคั่งและเพียงพอในการใช้ในชีวิตหลังเกษียณ การที่มีตัวช่วยการออมที่หลากหลายตัวเลือกเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตที่มีคุณภาพที่สุดในวัยเกษียณ