Home » เริ่มทำงานเก็บเงินยังไงให้ได้ก้อนโต

การวางแผนการเงินเปรียบเสมือนการทำแผนที่นำทางชีวิตที่ทำให้เรารู้ถึงสถานะการเงินของตนเอง และช่วยให้เราป้องกันความเสี่ยงในอนาคตด้วย

เริ่มต้นจากตั้งเป้าหมายการเก็บเงิน

การมีเป้าหมายในชีวิตเปรียบเสมือนการเล่นเกมที่มีการชัยชนะเป็นเป้าหมาย ซึ่งในทางการเงินก็หมายความถึงความมั่งคั่ง การวางเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งเราเริ่มทำเป้าหมายเร็ว เท่าไหร่เราก็จะได้รับความสำเร็จเร็วขึ้นเท่านั้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจนยังช่วยให้เราตอบสนองความต้องการแท้จริงของเราได้ เช่น เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่จะเก็บเงินเพื่อเกษียณหรือเพื่อการศึกษาต่อ เราจะมีแรงผลักดันมากขึ้นในการทำงานและออมเงิน เพื่อให้เราสามารถให้ความสำเร็จกับเป้าหมายของเรา ดังนั้น เป้าหมายการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้เราเก็บเล็กสะสมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วขึ้น พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เรามีแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายของเราอย่างมั่นคงและสำเร็จ

ทำรายรับ-รายจ่าย

การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานะการเงินของเราและวางแผนการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานเริ่มต้นอย่างดีเราสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ บันทึกรายรับการบันทึกรายรับทั้งหมดที่คุณได้รับเข้ามา เช่น เงินเดือน, รายได้จากงานพิเศษ, หรือรายได้จากการลงทุน บันทึกรายจ่ายการจดบันทึกรายจ่ายทุกประการที่คุณใช้เงิน เริ่มต้นจากค่าใช้จ่ายประจำวัน ไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประจำ เช่น ค่าเช่า, ค่าสินค้า, ค่าน้ำมัน, และอื่นๆ การทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเปรียบเสมือนกับการเล่นเกมทางการเงินที่จะช่วยให้คุณเข้าใจกับกำลังซื้อขายทางการเงินของตนเอง และทำให้คุณสามารถวางแผนการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งเงินเดือนเป็นสัดส่วนชัดเจน

การแบ่งเงินเป็นสัดส่วนเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการการเงิน เนื่องจากมันช่วยให้เรามีการควบคุมและการวางแผนทางการเงินได้มากขึ้น นี่คือบางแนวทางที่สามารถช่วยให้การแบ่งเงินเป็นสัดส่วนมีประสิทธิภาพ การแบ่งเงินเป็นสัดส่วนช่วยให้เรามีการวางแผนการเงินที่มีระเบียบและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ทำให้การบริหารจัดการการเงินเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวัยเริ่มต้นทำงาน อาจจะแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วนด้วยวิธี “ออมก่อน เหลือเท่าไร่ค่อยใช้” โดยแบ่งเงินเดือนเป็นเงินออม 10% และเงินใช้ 90%

เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่ม

การเลือกตัวช่วยในการออมและการลงทุนเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายการเงินที่เราตั้งไว้เป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากการออมแล้ว การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การบริหารการเงินของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือบางตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการออมและการลงทุน การเลือกตัวช่วยในการออมและลงทุนควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเงิน, ระยะเวลา, และระดับความเสี่ยงที่พร้อมรับได้ เราควรศึกษาและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อทำให้การเลือกตัวช่วยเป็นไปตามเป้าหมายของเรา