Home » ทำไมต้องเก็บเงิน เก็บไว้ทำอะไร ?
ทำไมต้องเก็บเงิน เก็บไว้ทำอะไร

ความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีเพื่อการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ, การออมเงิน, การลงทุน, การบริหารหนี้สิน, การวางแผนการเงินในอนาคต และการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงทางการเงิน

การมีความรู้ทางการเงินช่วยให้เราวางแผนชีวิตและการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของเราเองในอนาคต การเรียนรู้เรื่องการเงินไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทำเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นอิสระทางการเงินในอนาคต

การออมเงินหรือเก็บเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในอนาคต การเก็บเงินสามารถทำได้เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ เช่น การสร้างกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด, การลงทุนสำหรับการศึกษาต่อหรือการศึกษาของลูก, การซื้อที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์, หรือการเตรียมเงินสำหรับเกษียณอายุ

เพื่อให้การเก็บเงินมีประโยชน์มากที่สุด เราควรกำหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างชัดเจนและทำการออมเงินอย่างตระหนักรู้ถึงการเตรียมความพร้อมทางการเงินของเราในอนาคตอย่างรอบคอบและมีการวางแผนที่ดี การเก็บเงินเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารจัดการการเงินของเราเพื่อความมั่นคงและความสุขในชีวิต

ลักษณะของเป้าหมายที่ดีรวมถึงคุณลักษณะที่ทำให้เป้าหมายมีความสำคัญและเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยความชัดเจน, สมดุล, ทราบสถานะ, ทราบเวลา, และเป็นไปตามค่านิยมและความต้องการของบุคคลหรือองค์กร การตั้งเป้าหมายที่ดีช่วยให้มีการจุดประกายและความกระตือรือร้นในการดำเนินการเพื่อประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายที่ดียังต้องมีความเป็นไปได้ที่ต้องการและมีความเหมาะสมกับทักษะและทรัพยากรที่มีอยู่ การควบคุมและปรับปรุงเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในทางใดทางหนึ่งได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ประกันออมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนเลือกทำเพื่อการออมเงินและการประกันตนเองหรือครอบครัวในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และสร้างความมั่นคงให้กับบุคคลหรือครอบครัวในอนาคต

ประกันออมทรัพย์มักจะมีการชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาเพื่อสร้างสมาชิกให้สะสมเงินออมไว้ในระยะยาว และในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ประกันออมทรัพย์จะจ่ายเงินสดหรือส่งผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

เพื่อช่วยเหลือในการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือการดูแลตนเอง ครอบครัว หรือทรัพย์สินที่ต้องการในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การเลือกประกันออมทรัพย์ควรพิจารณาความต้องการและสภาพการเงินของแต่ละบุคคล รวมถึงการวางแผนการเงินในอนาคตอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องความมั่นคงทางการเงินในชีวิตประจำวัน