Home » การหดตัวของหุ้นกู้ใหม่ในไตรมาสแรก ปี 2024
การหดตัวของหุ้นกู้ใหม่ในไตรมาสแรก ปี 2024

ในไตรมาสแรกของปี ตามกำลังของการออกหุ้นกู้ใหม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนลดลงถึง 24% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ สิ่งนี้นำมาซึ่งผลกระทบที่สำคัญในตลาดการเงินและการลงทุนในประเทศในระยะยาวและระยะสั้น

การลดลงของการออกหุ้นกู้ใหม่นี้อาจเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรวมที่ซับซ้อนหรือเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเชื่อมั่นของผู้ออกหุ้นกู้ใหม่ในการลงทุนในการออกหุ้นกู้ใหม่ในช่วงนี้

การศึกษาแนวโน้มนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเงินและการเลือกลงทุนในอนาคตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะต้องพิจารณาและทบทวนกับปัจจัยทางการเงินและการเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลงทุนในอนาคตในระยะยาวและระยะสั้น

ในวันที่ 1 เมษายน 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงไตรมาส 1/2567 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่ามูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนมีจำนวน 207,126 ล้านบาท

ซึ่งมีการปรับตัวลดลงถึง 24.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน (YOY) ที่มียอดออกหุ้นกู้ 274,027 ล้านบาท โดยตัวเลขนี้แสดงถึงภาวะการลดลงที่สำคัญในการออกหุ้นกู้ในไตรมาสแรกของปี 2567

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังพบว่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตราสารหนี้ของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2567 มีการขายสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ โดยมียอดการขายสุทธิสะสมนับจากต้นปี (YTD) อยู่ที่ 34,305 ล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การลดลงของยอดถือครองตราสารหนี้ของต่างชาติอยู่ที่ 898,784 ล้านบาท

การลดลงของการออกหุ้นกู้ในไตรมาสแรกของปี 2567 นี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ในอนาคต โดยการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำการวางแผนและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ในการตัดสินใจของตนเอง

ในช่วงปิดสิ้นเดือนมีนาคม 2567 พบว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยและสหรัฐฯในรุ่น 2 ปี และ 10 ปี มีการปรับลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน

อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี ในเดือนมีนาคม 2567 ยังมีการปรับลดลงเล็กน้อย โดยยกเว้นหุ้นกู้ระดับ BBB+ ที่มีการปรับเพิ่มขึ้น 14 bps ซึ่งบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้เสนอดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.30% ต่อปี

ในแนวทางการเงิน บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยชุดที่ 1 มีประกันและมีอายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี สำหรับชุดที่ 2 มีอายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี นอกจากนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้งที่อยู่ที่ BB และหุ้นกู้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF244A ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2567 ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและการเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อตัดสินใจการลงทุนในวันที่มาถึง