Home » บริษัทญี่ปุ่นวางเดิมพันสหรัฐฯ ในเท็กซัส
บริษัทญี่ปุ่นวางเดิมพันสหรัฐฯ ในเท็กซัส

การเติบโตของ Daikin Industries มาจากการรับแรงกดดันจากตลาดในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐเท็กซัส ซึ่งมีส่วนร่วมในรายได้ของ Daikin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2543 เป็น 37 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว

ส่งผลให้ Daikin มีรายได้ทั่วโลกสำหรับเครื่องปรับอากาศมากถึง 3.6 ล้านล้านเยน (ประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์) ในปีงบประมาณจนถึงเดือนมีนาคม โดยเป็นจำนวนเงินที่คิดว่ามากกว่า 10 เท่าของรายได้ทั้งหมดของ Daikin เมื่อเริ่มต้นในต้นศตวรรษนี้

การเข้าซื้อกิจการของ Goodman ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของสหรัฐอเมริกาในปี 2555 แสดงถึงการเติบโตและการขยายตัวของ Daikin ในตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Daikin ยังตัดสินใจปิดโรงงานในฮูสตันและสร้างโรงงานใหม่ เป็นการปรับตัวในโครงสร้างการผลิตของ Daikin

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ Daikin สามารถรับมือกับความแข็งแกร่งและการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว

ในที่สุดโทมิตะเลือกเมืองฮูสตันเป็นสถานที่ตั้งโรงงานและศูนย์วิจัยของ Daikin Industries โดยเลือกเมืองนี้เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมกับการผลิตและการจัดส่งสินค้า

ซึ่งรวมถึงภาษีรัฐต่ำและค่าครองชีพที่มีราคาถูก เข้าถึงท่าเรือขนาดใหญ่และสนามบินนานาชาติ ที่สามารถให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังญี่ปุ่น สำหรับโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าไปยังประเทศนี้

โรงงานและศูนย์วิจัยในเมืองฮูสตันมีพนักงานประมาณ 10,000 คน และมีการผลิตเครื่องปรับอากาศได้ถึง 4.9 ล้านเครื่องต่อปี การลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มีมูลค่าสูงถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์

โดยทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้ Daikin Industries สามารถขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ในภูมิภาคนี้ของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างยั่งยืนและมั่นคง

Daikin ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวที่เลือกพัฒนาฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางการค้าและเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตลาดอเมริกัน การผลิตในประเทศนอกอาจเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวเพื่อลดความเสี่ยงทางการค้าและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจข้ามชาติ

การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอย่างมากและยังเป็นที่น่าสนใจในวงการธุรกิจโลก เป็นตัวชี้วัดของความเชื่อมั่นในการลงทุนของญี่ปุ่นในตลาดนี้

นอกจากนี้ การจ้างงานในสหรัฐฯ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจด้วยการมีการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับตลาดและลูกค้า

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงทางธุรกิจและการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกายังเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศทั้งสองด้านในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการค้าและการเชื่อมโยงทางการค้าอื่นๆ ที่มีความเข้มงวดขึ้นกับประเทศจีน