Home » เกิดอะไรขึ้น ทำไมค่าเงินทั่วโลกถึงผันผวน?

Heap of $100 dollar bills

เมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลายประเทศทั่วโลกตอบสนองอย่างไร และทำไมสถานการณ์นี้อาจสร้างความผันผวนในตลาดให้ยิ่งสูงขึ้น 

ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแม้ดูจะชะลอการแข็งค่าบ้าง แต่โดยภาพรวมยังคงแข็งค่าอย่างมาก มีบางช่วงที่ดอลลาร์ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปี 2002 การวัดค่าของดอลลาร์สหรัฐจากต้นปีนี้พบว่า ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นราว 22% เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น แข็งค่าขึ้น 13% เมื่อเทียบกับเงินยูโร และแข็งค่าขึ้นโดยเฉลี่ยมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับประเทศหลักในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ระดับค่าเงินเป็นสิ่งที่ตลาดและนักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิด สถานการณ์นี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดการเงินและการลงทุน

สกุลเงินทั่วโลกอ่อนค่าลง หลายประเทศรับมืออย่างไร

เมื่อสกุลเงินต่างๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ, นั่นอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ เหตุผลสำคัญรวมถึงการทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การปรับตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังทำให้หนี้ที่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น หลายประเทศเริ่มนำเข้ามาตรการดูแลหรือแทรกแซงค่าเงินมากขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพในสกุลเงินในประเทศตนเอง ในปกติ รูปแบบการแทรกแซงค่าเงินนั้น ธนาคารกลางจะทำการซื้อ (หรือขาย) สกุลเงินของประเทศตนเองเพื่อทำให้สกุลเงินของตนปรับแข็งค่าขึ้น (หรืออ่อนค่าลง)

กรณีศึกษา: สถานการณ์เงินอ่อนค่าครั้งสำคัญของโลก

เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อเกิดความผันผวนในสกุลเงินหลัก มักจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกและส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดทุกๆ ที่ ปัจจุบัน ข่าวสารและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งๆ มักมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกการย้อนดูวิกฤตค่าเงินที่เคยเกิดขึ้น เราจะพบว่าแต่ละเหตุการณ์มีลักษณะแตกต่างกัน บางครั้งเหตุการณ์เศรษฐกิจในประเทศหนึ่งมีผลกระทบมากขึ้นที่สกุลเงินต่างๆ ในขณะที่บางครั้งอาจมีผลกระทบมากขึ้นที่สกุลเงินบางตัว การเข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บางประเทศในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก บางประเทศได้รับแรงกดดันจากระดับหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นซึ่งสะสมมาจากช่วงที่เกิดโรคโควิด-19 และต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ผลจากสกุลเงินท้องถิ่นที่อ่อนค่าลงในประเทศของตนอีกด้วย เช่นในรัสเซียและศรีลังกา ที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ขึ้น

การเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ทำให้บรรดาประเทศต้องจัดการกับการทำงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย การสังเกตและวิเคราะห์ตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและการดำเนินธุรกิจในยามที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ