Home » รู้เก็บรู้ออม รู้ใช้รู้ลงทุน สู่ความมั่งคั่ง
รู้เก็บรู้ออม รู้ใช้รู้ลงทุน สู่ความมั่งคั่ง

เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศท่านหนึ่งได้ปรับระบบชีวิตการเงินของตนใหม่ เขาได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถปลดแอกจากชีวิตหนี้ที่มืดมน ถึงแม้เขาจะมีเงินเดือนสูงกว่าหมื่นบาทก็ตาม

แต่เขากลับตกอยู่ในสภาวะหนี้เกือบครึ่งล้านบาท ที่มาจากการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีระเบียบและแผนที่ชัดเจน เขาใช้เงินจนหมดเกลี้ยง ไม่มีเงินออมหรือลงทุน เขามักหยิบยื่นเงินยืม รูดบัตรเงินสด และกู้เงินนอกระบบอย่างไม่มีข้อกำหนด ทำให้เขาต้องมีหนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

การที่เขาต้องเผชิญกับหนี้สินมากมายเป็นผลมาจากการจัดการเงินที่ไม่ดี และขาดความรับผิดชอบในการควบคุมการใช้จ่าย เขาจึงต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินและการวางแผนการเงิน

โดยเริ่มจากการสร้างแผนงบประมาณที่เหมาะสม และตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจน เพื่อให้เขาสามารถจัดการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เขาควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนและการเลือกใช้เงินอย่างมีสติ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงสถานการณ์เดียวกันอีกครั้งในอนาคต

การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money Happy Retirement” ช่วยให้ชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการการเงินให้มีความสุขและยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายเงินอย่างมีวิจารณญาณและความรับผิดชอบ นี่คือสร้างฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืนขึ้นในอนาคต

การจดบันทึกรายรับรายจ่ายมีความสำคัญเพื่อเข้าใจและควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรายได้ไม่พอจ่ายกับรายจ่าย เขาต้องหาวิธีเพิ่มรายได้เพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงสถานการณ์ที่เป็นหนี้อีกครั้ง

การตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อลดภาระการเงินและสร้างมาตรฐานการใช้จ่ายที่มั่นคงมากขึ้น การจัดการเงินให้มีวิจารณญาณส่งผลให้เขาสามารถกลับมาจัดการกับหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออมเงินเริ่มจากการเริ่มต้นกับเงินออมต้นที่สำคัญ เช่น เงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินสำหรับอนาคต และเป็นการสร้างมุมมองการเงินระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืนในวัยที่เกษียณ

การเลือกแผนลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเสริมสร้างการออมและการลงทุนที่เหมาะสมและที่น่าเชื่อถือในระยะยาวของลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และยังช่วยส่งเสริมการเตรียมการเงินในอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน